Uitnodiging ledenvergadering 4 september 2017

Uitnodiging voor de ouders van jeugdleden

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Maandag 4 september 2017

 

Maandag 4 september 2017 houden we de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarvoor alle leden vanaf 16 jaar een uitnodiging ontvangen.

Graag willen wij ook de ouders van onze jeugdleden uitnodigen voor deze avond. Hoewel u geen stemrecht heeft, wordt uw aanwezigheid op prijs gesteld.

 

Er zijn een aantal vacatures in de diverse commissies die nog ingevuld moeten worden en wij doen daarvoor niet alleen een beroep op onze leden, maar ook op de ouders van onze jeugdleden.

Lijkt het u leuk om op een actieve en sportieve manier bij de vereniging van uw kind betrokken te zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de bestuursleden.

 

Graag zien wij u op maandag 4 september, aanvang 19.30 uur in ons clubhuis op Sportpark Molenzicht. Een exemplaar van de notulen van de ledenvergadering van vorig jaar en de verkiezingslijst kunt u aanvragen bij ondergetekende. Ook zullen deze voor aanvang van de vergadering af te halen zijn in de kantine.

 

Agenda.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering d.d. 19 september 2016
 4. Jaarverslagen:
  1. Secretaris
  2. Commissie Wedstrijdzaken
  3. Commissie Technische Zaken
  4. Jeugdbestuur
  5. PR/Propaganda incl. Clubbladcommissie
  6. Clubhuiscommissie
  7. Accommodatiezaken
 5. Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie.
 6. Begroting 2017/2018

Voorstel contributieverhoging

 1. Pauze
 2. Ontwikkeling van de nieuwe sporthal
 3. Verkiezingen
 4. Huldiging jubilarissen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

 

Namens het bestuur van

C.K.C. ”Kinderdijk”

Annette Huijgen, Secretaris

 

No Replies to "Uitnodiging ledenvergadering 4 september 2017"