Sportbelangen Alblasserdam

CKC Kinderdijk is aangesloten bij sportbelangen Alblasserdam

In september 1979 werd het Alblasserdams Sportoverleg (ASO) in het leven geroepen. Deze overkoepelende organisatie van de plaatselijke sportverenigingen had als taak de belangen van   de lokale sport te behartigen.

 

In organiserend opzicht heeft het sportoverleg van zich doen spreken. Vele jaren is de jaarlijkse sportverkiezing georganiseerd. In het kader van 50 jaar bevrijding en 700 jarig bestaan van Alblasserdam zijn met de verenigingen vele activiteiten op touw gezet. Verder werden er cursussen georganiseerd en wordt met de plaatselijke sportverenigingen ieder jaar nog steeds voor de gehandicaptensport gecollecteerd.

Eind jaren negentig gaf Ministerie van VWS alle gemeenten in Nederland de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen ter versterking van de breedtesport. Breedtesport richt zich niet alleen op het organiseren van sportactiviteiten, maar ‘kijkt’ als het ware verder. Het   toenmalige Alblasserdamse Sport Overleg krijgt hierdoor ook een nieuwe impuls en noemt zich vanaf 2002 Sport Belangen Alblasserdam.

 

Sinds 2004 worden er in het kader van breedtesport vele sportstimulering activiteiten ontwikkeld, die meer inwoners bereiken dan alleen maar de sporters.
Andere doelgroepen zoals gehandicapten, basisschool jeugd, jongeren en senioren worden gestimuleerd blijven aan sport deel te nemen. Daarbij is het van belang dat sportverenigingen en instellingen gaan samenwerken om Alblasserdammers meer te laten bewegen.

 

Dit en nog meer informatie kijk eens op de nieuwe site http://www.sportbelangenalblasserdam.nl